Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Izvleček iz hišnega reda

 • Med poukom dijaki ne smejo zapuščati šolskih prostorov, šolskega poslopja oziroma dvorišča, razen z dovoljenjem učitelja, razrednika ali vodstva šole.
 • Dijaki, ki nimajo pouka, se zadržujejo na hodniku ali v jedilnici, za red in disciplino pa so odgovorni dežurni dijaki.
 • Povsod, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni proces, je prepovedano psihično in fizično nasilje.
 • Dijaki in delavci šole so odgovorni za urejenost in čistočo šole in njene okolice.
 • Uporaba mobilnih telefonov: V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav (MP3, iPod …) med poukom prepovedana. To pomeni, da morajo imeti mobilni telefoni izključeno zvonjenje in morajo biti pospravljeni (v torbi, žepu …). V nujnih primerih jih lahko uporabljajo med odmori, nikakor pa ne med poukom.
 • Snemanje in fotografiranje v šoli: Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. Prav tako je v šoli med poukom in odmori prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje oz. fotografiranje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev.
 • Sedenje dijakov na tleh po hodnikih in zadrževanje pri mizi dežurnih dijakov ni dovoljeno, saj ovira prehod.
 • Dijakom je dovoljeno parkiranje na predvidenem mestu za dijake (nasproti parkirnih mest zaposlenih).
 • V šoli se dijaki vedejo dostojno in spoštljivo do drugih dijakov, zaposlenih na šoli in obiskovalcev.
 • Uživanje alkoholnih pijač, drog oz. narkotikov in kajenje je na vseh šolskih površinah strogo prepovedano.
 • Zapuščanje šolskega prostora v času trajanja pouka po urniku ali v času trajanja drugih šolskih aktivnosti ni dovoljeno.
 • Vse učilnice se v času, ko v njih ni pouka, zaklepajo. Dijaki na pouk počakajo pred učilnico.
 • Za spoštovanje hišnega reda v šoli in na šolskih površinah šola skrbi tudi preko video nadzora. Z video nadzorom so varovani vsi vhodi, hodniki, dvorišča in parkirišča.
 • V primeru elementarnih nesreč in požara morajo vsi dijaki in zaposleni upoštevati načrt evakuacije.
 • Za osebne stvari dijakov šola ne odgovarja (denar, telefoni, prevozna sredstva …). 

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja