Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Redni programi

Vpis odraslih

 Obveščamo vas, da so prosta mesta za vpis na voljo še v vseh programih.

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja (2023/24)

Biotehniška šola Rakičan, Rakičan, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06 – UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe (prekvalifikacije) za odrasle.

Izobraževalni programi (prekvalifikacije) 2023/24 in število predvidenih vpisnih mest:

  • Kmetijsko-podjetniški tehnik (20 mest),
  • Gospodar na podeželju (20 mest),
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (10 mest).

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis so objavljeni na spletni strani šole pod predstavitvijo posameznih programov v zavihku Izobraževalni programi (izberete željeni program). Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijave k vpisu bomo zbirali od 23. avgusta do vključno 28. avgusta 2023, kasneje pa le, če bodo še prosta mesta.

Prijavo pošljejo kandidati priporočeno po pošti ali oddajo osebno v tajništvu šole, na prijavnem obrazcu, skupaj s fotokopijami vpisne dokumentacije (osebni dokument, v nekaterih primerih pa tudi poročni list oz. drugo dokazilo o spremembi priimka, kadar je v spričevalih zapisano prejšnje ime, spričevalo o končani osnovni šoli in ostala pridobljena spričevala srednje šole v primeru, da želite uveljavljati priznavanje izpitov).

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo razpisanih mest, bo vpis omejen. Kandidate bomo izbrali po vrstnem redu glede na datum in uro prejete popolne prijave s kopijami vpisne dokumentacije do zapolnitve razpoložljivih vpisnih mest.

Vpisni postopek

Vpis bo potekal v pisarni za izobraževanje odraslih, po razporedu (kandidate bomo obvestili po pošti), predvidoma od 31. avgusta 2023 do 8. septembra 2023, kasneje pa le, če bodo še prosta vpisna mesta. Na vpisu kandidati predložijo originalne listine o dosedanjem izobraževanju, osebni dokument, v primeru spremembe priimka tudi poročni list oz. drugo dokazilo, zaradi preverjanja istovetnosti kopije in izvirnika. Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo o obveznostih, ki jih mora kot udeleženec opraviti do konca izobraževanja. Ob vpisu kandidati predložijo tudi dokazilo o plačilu vpisnine in vrnejo podpisani osebni izobraževalni načrt.

Vpis je uspešen po opravljenem uvodnem pogovoru, oddani popolni prijavi za vpis, predloženi zahtevani dokumentaciji, podpisanem osebnem izobraževalnem načrtu ter poravnanih stroških vpisa.

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo oziroma zaključne izpite. To pomeni, da mora udeleženec uspešno opraviti vse obveznosti, ki niso priznane iz predhodnega izobraževanja:

  • splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli po programu,
  • vaje in praktični pouk po programu,
  • praktično usposabljanje z delom,
  • interesne dejavnosti,
  • moduli odprtega kurikula,
  • poklicna matura ali zaključni izpit.

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

Izobraževanje v vseh programih poteka v obliki samostojnega učenja za izpite strokovnih modulov oz. predmetov (podprto s konzultacijami). Izobraževanje traja na osnovi individualnega dogovora, kateri je zapisan v individualnem načrtu, ki ga podpiše tudi kandidat. Izpitni rok za posamezen predmet se določi na podlagi predhodnega dogovora med kandidatom in nosilcem predmeta. Praktični pouk, vaje in praktično usposabljanje z delom (PUD) se razporedijo po predhodnem dogovoru z organizatorjem praktičnega pouka in PUD-a.

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izrednem izobraževanju, ki ga sprejme Svet zavoda Biotehniške šole Rakičan. Kandidat mora ob vpisu poravnati stroške vpisnine, ki za prvi vpis znašajo 200,00 EUR. Pred pristopom k posameznemu izpitu pa strošek izpita, ki znaša 40,00 EUR po izpitu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Barbari Žužek Lackovič.

Telefonska številka: 02 530 37 56

Elektronska pošta: svetovalecTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.olarakican.si

Vabljeni k vpisu!

Obrazec prijava k vpisu

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja