Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

POMOČNIK/ POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI-2-letni program)

Je nižje poklicni program za področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva. Namenjen je vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija.

Kandidati se usposobijo za opravljanje posameznih srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo na šolskem posestvu, v sadovnjaku in vinogradu, vrtovih, učni kuhinji, mehanični delavnici in v specializiranih učilnicah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij.

Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije in oglede.

V program se lahko vpišejo vsi, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in imajo uspešno kočan vsaj sedmi razred devetletne osnovne šole ali pa so končali osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

  • izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju se pomočniki/pomočnice v biotehniki in oskrbi lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju.

 

   20230313 094235        20220919 114746   

                   

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja