Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Gospodar na podeželju

GOSPODAR/GOSPODARICA NA PODEŽELJU (SPI-3-letni program)

V času izobraževanja se dijaki usposobijo za strokovna dela v različnih kmetijskih panogah, za upravljanje kmetijskih strojev ter vodenje kmetije.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo na šolskem posestvu in pri delodajalcih, v sadovnjaku in vinogradu, vrtovih, vinski kleti, učni kuhinji, mehanični delavnici in v specializiranih učilnicah; na področju reje živali pa na govedorejskih kmetijah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij.

V program se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno zaključili osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije ter oglede.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Po uspešno končanem programu se lahko zaposlijo v različnih dejavnostih, na področju kmetijske pridelave in predelave, vzdrževanja in varovanja okolja, lahko se samozaposlijo ali se vključijo v poklicno tehniško izobraževanje - PTI (3+2).

Po končani poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo študij na višjih in visokošolskih študijskih programih.

 

   m2         inf4

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja