Zaposleni v dijaškem domu

   

Priimek, ime zaposlenih

Delovno mesto Delovni čas v DD
 1. POTOČNIK, SIMONA ravnateljica 7.00 – 14.00

 2. SMODIŠ, ŠTEFAN

    SEVER, MARTINA – JD

vzgojitelj

učna pomoč

Ponedeljek do četrtek

13.00 - 23.00

Petek           8.00 – 15.00

Nedelja        18.00 – 22.00

 3. TIJANIČ, VELJKO nočni varnostnik 23.00 – 7.30
 4. SREŠ, DANIELA čistilka 9.00 – 17.00
 5. VINKOVIČ, BOJAN hišnik 7.00 – 15.00

 6. M. TINEV, ANGELA

 7. ŠKAFAR, SUZANA

poslovna sekretarka

računovodkinja

7.00 – 15.00

6.30 – 14.30

 8. SOMI, MATEJA kuharica, vratarka, perica

5.30 – 14.30,

ob petkih 5.30 -11.30