Organizacija vzgojnega dela

URA AKTIVNOST

6.15 – 6.30

Zbujanje in priprave na šolo
6.30 – 7.30 Zajtrk
7.00 – 14.00 Šolske obveznosti
12.30 – 14.10 Kosilo, počitek in proste aktivnosti
15.00 – 18.00

Učne ure

-         samostojno delo za šolo

-         individualni razgovori z vzgojno vsebino

-         občasno interesne dejavnosti

-         rekreativni odmor

18.00 – 18.30 Večerja
18.30 – 20.00

Proste in interesne dejavnosti

ter športne aktivnosti

20.00 – 22.00 Šolske, vzgojne in interesne dejavnosti
22.00 – 22.30 Priprava na počitek
      22.30  Spanje

 

ZAPIRALNI ČAS DD

Zapiralni čas dijaškega doma skozi letne čase:

  • Od 1. septembra do 7. septembra          ob 20.30 uri.
  • Od 8. septembra do 31. marca               ob 20. uri.
  • Od 1. aprila                                          ob 20.30 uri.
  • Od 1. maja                                           ob 21. uri.

 

DOMSKA SKUPNOST

Domska skupnost je zbor vseh dijakov, skupaj z ravnateljem in vzgojiteljem. Je integrativni dejavnik. Na sestankih se obravnavajo dileme, vprašanja in težave življenja in dela v dijaškem domu in se pogovarja o aktualnih temah.

V predsedstvo DS so imenovani: Klara ZIDARIČ, predsednica, Marina BOGŠA, namestnica/tajnica in Alina KRUŠIČ, članica.

 

DEŽURSTVA

Vsak mesec se na oglasni tabli objavi seznam dežurnih po tednih.

Vsak hodnik ima po enega dežurnega dijaka, ki skrbi skupaj z vzgojiteljem, da se po večerji jedilnica počisti. Dežurni in dijaki skrbijo tudi za urejenost in čistočo skupnih prostorov, hodnikov in sanitarij ter okolico dijaškega doma.