Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti DD se pričnejo v začetku oktobra in trajajo praviloma do konca maja.

Čas in vsebina se prilagajata aktualnemu dogajanju in interesu dijakov in dijakinj.

Dejavnosti se izvajajo v primeru zadostnega števila interesentov, katerih udeležba je obvezna.

 

V tem šolskem letu bomo v domu organizirali v skladu z zbranimi interesi oskrbovancev, naslednje dejavnosti:

-   KULTURNI, UMETNIŠKI IN LITERARNI KROŽEK:

  • priprava in izvedba novoletnega programa;
  • sodelovanje na prireditvah šole;
  • izvedba kulturnega programa;
  • priprava programa ob slovesu zaključnih letnikov;
  • ogled in obiski izvendomskih prireditev.

-  ŠPORTNE, REKREATIVNE IN DRUŽABNE AKTIVNOSTI:  

  • organizacija rekreacije v šolski telovadnici;
  • udeležba na tekmovanjih ali družabnih igrah na Domijadi;
  • samorekreacija dijakov z možnostjo iger z žogo na igrišču SZŠ in fitnesa na prostem, badminton, rolanje, tek, plavanje;
  • organizacija družabnih večerov.

- IZVENDOMSKE AKTIVNOSTI:

  • ogledi, razstave, ekskurzije.