Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

Redno obiskovanje pogovornih ur, roditeljskih sestankov oz. redno seznanjanje z dijakovim delom v šoli lahko prepreči in učinkovito reši marsikatero morebitno težavo. V vsakem ocenjevalnem obdobju je en roditeljski sestanek. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete v času dopoldanskih pogovornih ur, ki so vsak teden ali vsak drugi mesec (oktober, december, februar, april, junij) prvi torek med 16.00 in 17.30 uro. V času skupnih popoldanskih pogovornih ur so na šoli vsi učitelji. Izostanke dijakov opravičujte pisno, preko eAsistenta ali osebno. Razrednika obveščajte in seznanjajte tudi z drugimi potrebnimi informacijami, ki pripomorejo k boljšim učnim vzgojnim rezultatom.

eAsistent

Aplikacija eAsistent omogoča komunikacijo s starši in njihovo vključenost v izobraževalni proces. Starši imajo možnost uporabljati storitve e-Asistenta in biti tako informirani o napredku svojega otroka. Plačljiv paket ponuja pregled ocen, napovedana ocenjevanja, pregled in obveščanje o izostankih ter ocenah.

Termini veljavni od 1. 9. 2018

PRIIMEK IN IME

DAN

URA

PROSTOR

1. POTOČNIK Simona ponedeljek 7.00-7.45 pisarna R
2. OMAHEN FERKO Marjanca torek 11.30-12.15 zbornica
3. JUST Slava torek 10.45-11.30 zbornica
4. BRAČUN Natalija torek 8.40-9.25 učilnica 1
5. HOZJAN Štefan četrtek 9.30-10.15 kabinet
6. mag. M. ROŽMAN Alenka petek 8.40-9.25 kabinet
7. TRATNJEK Marija petek 8.40-9.25 zbornica
8. TRATNJEK Franc četrtek 10.45-11.30 zbornica
9. dr. JANŽA Robert ponedeljek 8.45-9.30 zbornica
10. AMBRUŠ LUKAVAC Gerda ponedeljek 9.30-10.15 kabinet
11. ŠTEFANEC Marija ponedeljek 7.50-8.35 kabinet
12. KOUS Ksenija torek 10.45-11.30 učilnica 13
13. TRAFELA Marjeta torek 10.45-11.30 učilnica 14
14. KOČIŠ Dejan petek 10.45-11.30 kabinet
15. KERČMAR Saša ponedeljek 9.00-9.45 svet. pisarna