Koledar poklicne mature

  Koledar spomladnskega roka 

Zimski izpitni rok 2018
3. december 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM na šoli
22. januar 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM na šoli
Pisni izpiti
1. februar 2019 Slovenščina
4. februar 2019 2. predmet
5. februar 2019 Matematika, nemščina, angleščina
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 6. do 15. februarja 2019
4.  marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7.  marec 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.
Spomladanski izpitni rok 2019
15. november 2018 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM na šoli
19. maj 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
25. maj 2019 Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
Pisni izpiti
29. maj 2019 Slovenščina
1. junij 2019 Angleščina
6. junij 2019 Nemščina
8. junij 2019 Matematika
11. junij 2019 2. predmet
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 13. do 22. junija 2019
5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.
Jesenski izpitni rok 2019
6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k PM  na šoli
14. avgust 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
24. avgust 2019 Slovenščina
26. avgust 2019 Matematika
28. avgust 2019 Nemščina, angleščina
30. avgust 2019 2. predmet
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 4. septembra 2019
9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izp. dokument.

Koledar opravljanja pisnih in ustnih izpitov poklicne mature - zimski izpitni rok