Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

 

 

eip

Kmetijsko-podjetniški tehnik

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK / KMETIJSKO-PODJETNIŠKA TEHNICA (SSI-4-letni program)

Strokovni del programa nudi dijakom zaokrožena znanja iz najvažnejših kmetijskih panog: poljedelstva, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva, ekonomike in trženja. Izobražujejo se na tistih področjih v kmetijstvu, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje.

Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahteva širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živalski proizvodnji. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme.

Program nudi veliko splošnega znanja, zlasti iz naravoslovja, hkrati pa dijaki v njem spoznavajo najnovejša dognanja vseh področij kmetijstva in podjetništva.

Usposobijo se za strokovno delo v poljedelski, živinorejski, sadjarski in vinogradniški pridelavi, predelavi in prodaji. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

Praktični pouk se opravlja na šolskem posestvu v neposredni bližini šole, v sadovnjaku in vinogradu, vinski kleti, vrtovih, šolski učni kuhinji in mehanični delavnici; na področju reje živali pa na govedorejskih kmetijah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij.

V izobraževalni program se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno končali osnovnošolsko izobraževanje.

V okviru pouka strokovnih predmetov organiziramo oglede doma in v tujini ter sodelujemo z več partnerskimi šolami v tujini.
Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije in oglede.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega 4 izpitne enote, in sicer:

Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz kmetijstva.

Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev z zagovorom

Po uspešno opravljeni poklicni maturi se diplomanti lahko zaposlijo v pridelovalnih ali predelovalnih podjetjih, v kmetijskih prodajalnah, na domači kmetiji ali v drugih dejavnostih.

Lahko pa nadaljujejo študij v različnih smereh višješolskih ali visokošolskih študijskih programov. Z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom pa se lahko vpišejo v številne univerzitetne programe.

 

    305433681 5471296329559814 805555044963392425 n          inf3

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja